top of page
Publicaties die te koop zijn bij de heemkring

Op de nieuwspagina's van het jaartal dat bij de publicaties staat vindt u meestal meer achtergrondinformatie over de voorgestelde boeken en brochures.

Via de 'Nu bestellen'-knop wordt u doorgelinkt naar een invulformulier waarmee u publicaties kan bestellen of reserveren.

't Is Koers_400px.jpg

2023

Dit naslagwerk bevat meer dan 260 bladzijden met uitgebreid beeldmateriaal waaronder zeer veel kleurenfoto's. Je vindt er alle koersen in terug die hier ooit werden verreden, in alle mogelijke categorieën, gekruid met de nodige sappige en soms droevige verhalen. Het boek is een tijdsdocument geworden waarin het leven van de hechte Helchterense gemeenschap, tussen 1908 en 2022, sterk tot zijn recht komt en alle facetten van dit wielergebeuren tot in de kleinste details worden weergegeven. Je zal zeker kennissen en familie tegenkomen in dit werk en misschien sta je er zelf in te glunderen met je deelname aan een of andere wedstrijd of ludieke bedoening.

€ 30

Publicatie 'Het verdriet van Laak'

2021

Samenvatting van alle verzamelde historische en recente gegevens over het oude kerkhof van Laak.

 

€ 5

Boekomslag Sporen WOII

2019

Met dit boek zet de Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool samen met het gemeentebestuur en de Verbroedering van de Oud-strijders deze historische jaren in de schijnwerpers.

Aan de hand van dagboeken, brieven, authentieke documenten en foto’s die ons door nabestaanden van onze oud-strijders aangereikt werden, zijn we er in geslaagd het beeld weer wat scherper te stellen van het verloop van WOII in Houthalen.

€ 20

Boekomslag Noord-Zuidkeuze

2018

Een kleurrijke publicatie over de Grote Baan met zijn bewogen geschiedenis en met standpunten van onze politieke partijen omtrent de Noord-Zuid en de bijhorende protesten vanwege belangengroeperingen.

 

€ 20

Omslag brochure Hontes in Houthalen

2016

De familie Hontes in Houthalen, bij nader inzien een familie van betekenis voor onze gemeente.

 

€ 5

Omslag In Die Tijd op Tenrijt

2013

Dit boek van Martha Lambrechts is vooral een fotoboek geworden, bijna een familiealbum, dat tot leven gebracht wordt dankzij de vele leuke anekdotes die ze optekende in het kleine plaatsje waar zij geboren is en haar jeugdjaren heeft doorgebracht: het oude gehucht Tenrijt.

Er waren natuurlijk dramatische momenten in het leven van die grote families, die nooit vergeten zullen worden. Maar het boek spitst zich vooral toe op het eenvoudige leven van alledag in een oud gehucht in de eerste helft van de 20 ste eeuw: de kleine geschiedenis in unieke foto's en verhalen van een oude en hechte gemeenschap.

€ 15

Boekomslag 2 Eeuwen Houthalen

2010

Dit boek heeft niet de bedoeling droge geschiedenis weer te geven. Wel wilden we uit de overigens fel uitgedunde archieven die ons resten, een beeld distilleren dat er toe bijdraagt om te begrijpen hoe de inwoners van Houthalen tweehonderd jaar lang werden bestuurd, hoe zij leefden, wat hen ontbrak, hoe zij langzaam evolueerden van 1700 tot 1900.

Auteur: Lode Franssens, ereburgemees-

ter van Houthalen-Helchteren

Met pentekeningen van Steven Wilsens

€ 10

Boekomslag Kapelletjesroute van Houthalen-Helchteren

*

Deze brochure geeft een overzicht van alle kapellen en kapelletjes van Houthalen-Helchteren.

Door Laurent Brouwers en Willy Bogaerts.

€ 5

Omslag Wijk Sonnis

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Sonnis in deelgemeente Helchteren. Van zonnige heide tot zompige weiden.

€ 5

Omslag 100 jaar Blaasmuziek

*

Brochure over de geschiedenis van 100 jaar blaasmuziek in Houthalen-Helchteren.

€ 5

Omslag Jaaroverzicht 2019

2012-2021

Jaaroverzichten van de werking van heemkundige kring De Klonkviool van Houthalen, verkrijgbaar vanaf 2012.

€ 5

Glasraam Houthalen-Helchteren

*

We hebben nog enkele exemplaren in voorraad van een glas-in-loodraam met een afbeelding van het O.L.Vrouwkerkje van Laak. Afmeting 14x24 cm.

€ 5

Het schaap en de wolf_2023_400px.jpg

2023

Deze brochure is ontstaan naar aanleiding van Erfgoeddag 2023 met als thema 'Beestig!' De Heemking heeft gekozen voor 'Van wol tot trui'. Hoe maken we van de wol van een schaap bijvoorbeeld een warme trui?

Wie wol zegt denkt aan schaap. En aangezien het schaap sinds de komst van de wolf in onze regio al enkel jaren een veelgehoord gespreksonderwerp is, leek het ons interessant om op dit thema wat dieper in te gaan.

In deze brochure leest u over de standpunten van de voor- en tegenstanders van de wolf en vindt u een overzicht van de vele persartikels hieromtrent.

 

€ 5

Publicatie 'Het 19de-eeuwse bidprentje in Houthalen en Helchteren'

2021

Bundel met de 19de-eeuwse bidprentjes van Houthalen en Helchteren uit de verzameling van de heemkundige kring

€ 5

Brochure Molens en molenaars

2019

Brochure over de molens en de molenaarsfamilies van Houthalen-Helchteren die in het verleden voor ons dagelijks brood zorgden.

€ 5

Omslag Molen en Schans

2018

Tussen molen en schans. Verhalen en documenten over de omgeving Brelaer-Ten Haagdoorn.

Uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag van 9 september 2018.

 

€ 5

Boekomslag Motorcross Teut

2016

Dit boek brengt de geschiedenis van het motorcrossgebeuren in Houthalen en Zonhoven, met veel aandacht voor de plaatselijke piloten. Het zal vele sportliefhebbers met heimwee doen terugdenken aan de talrijke, spannende wedstrijden gekruid met veel spektakel en emoties.

Het is een interessant naslagwerkje geworden verlucht met prachtige foto’s. Beschouw het als een eerbetoon aan de pioniers van de populaire, gemotoriseerde sport van een halve eeuw geleden.

€ 20

Omslag Kwalaak vanaf 1940

2012

‘Kwalaak vanaf 1940’ is het tweede boek van Vic Lijnen over het Houthalense gehucht Kwalaak, dat een van de oudste woonkernen van Houthalen is. Het sluit aan bij het eerste deel ‘Kwalaak zoals het vroeger was’. Zo is Kwalaak het eerste gehucht van de gemeente waarvan de volledige geschiedenis te boek gesteld is.

In dit deel wordt de metamorfose beschreven die het gehucht heeft ondergaan vanaf 1940.

€ 15

Boekomslag Frater Eugène en Meulenberg

2008

Het fotoboek "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50" werd geschreven door Laurent Brouwers (1923-2019) en bevat een schat aan unieke historische foto's, de meeste er van door hem zelf gemaakt.

Het eerste deel van het boek is een in memoriam aan de in 2000 overleden Frater Eugène.

Het tweede deel is een fotografische bloemlezing van het sociale leven in en rond de wijk Meulenberg in de jaren 50.

€ 10

Omslag Wijk Kwalaak

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': de gehuchten Kwalaak, Tenhout en Kelchterhoef. Wandelen tussen waters en bossen.

€ 5

Omslag Wijk Lillo

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Lillo in deelgemeente Houthalen. Een cultuurhistorische histoire d'eau.

€ 5

Boekomslag Kamp Helchteren

*

Geschiedenis van het militaire kamp van Helchteren gelegen aan de Kazernelaan 125.

€ 10

Boekomslag Toen kwam Ford

*

Geschiedenis van de vestiging van de Amerikaanse autoreus Ford in Genk.

Door Rik Thomas.

€ 10

Cover_10 jaar NAC_2022.JPG

2022

10 jaar NAC Houthalen-Helchteren & een historisch traject van vier gemeentehuizen naar één Nieuw Administratief Centrum. Het NAC vierde in september 2022 zijn 10-jarig bestaan. Dit boek is een  terugblik op hoe dit grootse project tot stand kwam en hoe het evolueerde. We maken een historische trip doorheen de geschiedenis van onze vier oude gemeentehuizen en lijsten daarbij ook hun respectievelijke burgemeesters op. De trip begint aan het oudste en nog bestaande gemeentehuis, namelijk dat van Helchteren, om dan in Houthalen op vier locaties halt te houden, waarbij we telkens de eigenheid van elk gemeentehuis en heel speciaal die van het NAC van naderbij bekijken.

€ 20

En toen werd het licht_2021.jpg

2020-2021

Al van oudsher heeft de mens naar middelen gezocht om de duisternis te verdringen en het licht te laten schijnen. Dat heeft geleid tot heel wat ontdekkingen zoals we in onze brochure 'En toen werd het licht' willen aantonen. Met speciale aandacht voor de mijnlamp. De brochure bevat ook gebruiken en verhalen ontsproten uit de angst voor de duisternis, verhalen over heksen en spoken en over geheimzinnige natuurfenomenen zoals dwaallichtjes.

€ 5

Omslag 75 Jaar Bevrijding

2019

Brochure over de bevrijdingsdagen in Helchteren in 1944. Uitgegeven n.a.v. de herdenking van 75 jaar bevrijding op Erfgoeddag 7 september 2019.

€ 5

Stationsstraat_300px.jpg

2017

De stationsstraat, vroeger ook Zavelstraat genoemd, was tot zowat het midden van de vorige eeuw de belangrijkste straat van de gemeente. Daar lag het station, de post, daar stond een kapel, daar woonden de dokter, de smid (een echte dorpsfiguur), daar was de lagere school en het eerste nonnenklooster, daar waren de buurtwinkels en daar waren… de cafés, veel cafés, waar altijd wel iets te vieren was.

€ 20

Boekomslag Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen

2014

Met dit boek willen we die 88 oud-strijders uit onze gemeente een gezicht geven en hulde brengen.

Het vertrekpunt van onze zoektocht, die een jaar lang heeft geduurd, was een verslag van de toenmalige pastoor Segers waarin hij zijn bisschop in Luik moest berichten over de oorlogstoestanden in zijn parochie. Daarin vermeldt hij dat er 54 mannen gemobiliseerd waren en 13 weggevoerd. Enkel getallen dus, maar geen namen.

€ 20

Boekomslag De 10daagse Veldtocht

2012

Dit boek brengt een overzicht van de algemene politieke en militaire situatie in de periode van de nadagen van de Belgische omwenteling en het Nederlandse antwoord hierop.

€ 20

Boekomslag Torenuurwerk Laak Houthalen

2006-2007

In deze brochure beschrijft Laurent Brouwers (1923-2019) de installatie van een nieuw torenuurwerk en klok in het historische O.-L.-Vrouwkerkje van Laak.

 

Laurent Brouwers was de bezielende kracht achter het hele project en tevens schenker van de klok.

 

€ 5

Omslag Wijk Laak

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Laak in deelgemeente Houthalen. Historie en natuur langs de oevers van de Mangelbeek.

€ 5

Boekomslag O.L.Vrouwkerkje van Laak Houthalen

1988

Brochure over de geschiedenis van het O.L.Vrouwkerkje van Laak, n.a.v. de restauratie (1230-1988).

€ 5

Glasramen_St-Martinuskerk_300px.jpg

*

Beschrijving van de glasramen in de Sint-Martinuskerk van Houthalen-Centrum.

€ 5

Omslag Helchteren Onder Trudo's Toren

*

Boek over een eeuw gemeente Helchteren onder de toren van de Sint-Trudokerk.

€ 10

bottom of page