Publicaties die nog te koop zijn bij de heemkring

Op de nieuwspagina's van het jaartal dat bij de publicaties staat vindt u meestal meer achtergrondinformatie over de voorgestelde boeken en brochures.

Via de 'Nu bestellen'-knop wordt u doorgelinkt naar een invulformulier waarmee u publicaties kan bestellen of reserveren.

2019

Met dit boek zet de Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool samen met het gemeentebestuur en de Verbroedering van de Oud-strijders deze historische jaren in de schijnwerpers.

Aan de hand van dagboeken, brieven, authentieke documenten en foto’s die ons door nabestaanden van onze oud-strijders aangereikt werden, zijn we er in geslaagd het beeld weer wat scherper te stellen van het verloop van WOII in Houthalen.

€ 20

2017

De stationsstraat, vroeger ook Zavelstraat genoemd, was tot zowat het midden van de vorige eeuw de belangrijkste straat van de gemeente. Daar lag het station, de post, daar stond een kapel, daar woonden de dokter, de smid (een echte dorpsfiguur), daar was de lagere school en het eerste nonnenklooster, daar waren de buurtwinkels en daar waren… de cafés, veel cafés, waar altijd wel iets te vieren was.

€ 20

2013

Dit boek van Martha Lambrechts is vooral een fotoboek geworden, bijna een familiealbum, dat tot leven gebracht wordt dankzij de vele leuke anekdotes die ze optekende in het kleine plaatsje waar zij geboren is en haar jeugdjaren heeft doorgebracht: het oude gehucht Tenrijt.

Er waren natuurlijk dramatische momenten in het leven van die grote families, die nooit vergeten zullen worden. Maar het boek spitst zich vooral toe op het eenvoudige leven van alledag in een oud gehucht in de eerste helft van de 20 ste eeuw: de kleine geschiedenis in unieke foto's en verhalen van een oude en hechte gemeenschap.

€ 15

2016

De familie Hontes in Houthalen, bij nader inzien een familie van betekenis voor onze gemeente.

€ 5

2006-2007

In deze brochure beschrijft Laurent Brouwers (1923-2019) de installatie van een nieuw torenuurwerk en klok in het historische O.-L.-Vrouwkerkje van Laak.

 

Laurent Brouwers was de bezielende kracht achter het hele project en tevens schenker van de klok.

€ 5

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Sonnis in deelgemeente Helchteren. Van zonnige heide tot zompige weiden.

€ 5

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': de gehuchten Kwalaak, Tenhout en Kelchterhoef. Wandelen tussen waters en bossen.

€ 5

2019

Brochure over de bevrijdingsdagen in Helchteren in 1944. Uitgegeven n.a.v. de herdenking van 75 jaar bevrijding op Erfgoeddag 7 september 2019.

€ 5

*

Geschiedenis van de vestiging van de Amerikaanse autoreus Ford in Genk.

Door Rik Thomas.

€ 10

*

We hebben nog enkele exemplaren in voorraad van een glas-in-loodraam met een afbeelding van het O.L.Vrouwkerkje van Laak. Afmeting 14x24 cm.

€ 5

2019

Brochure over de molens en de molenaarsfamilies van Houthalen-Helchteren die in het verleden voor ons dagelijks brood zorgden.

€ 5

2016

Dit boek brengt de geschiedenis van het motorcrossgebeuren in Houthalen en Zonhoven, met veel aandacht voor de plaatselijke piloten. Het zal vele sportliefhebbers met heimwee doen terugdenken aan de talrijke, spannende wedstrijden gekruid met veel spektakel en emoties.

Het is een interessant naslagwerkje geworden verlucht met prachtige foto’s. Beschouw het als een eerbetoon aan de pioniers van de populaire, gemotoriseerde sport van een halve eeuw geleden.

€ 20

2012

Dit boek brengt een overzicht van de algemene politieke en militaire situatie in de periode van de nadagen van de Belgische omwenteling en het Nederlandse antwoord hierop.

€ 20

2010

Dit boek heeft niet de bedoeling droge geschiedenis weer te geven. Wel wilden we uit de overigens fel uitgedunde archieven die ons resten, een beeld distilleren dat er toe bijdraagt om te begrijpen hoe de inwoners van Houthalen tweehonderd jaar lang werden bestuurd, hoe zij leefden, wat hen ontbrak, hoe zij langzaam evolueerden van 1700 tot 1900.

Auteur: Lode Franssens, ereburgemees-

ter van Houthalen-Helchteren

Met pentekeningen van Steven Wilsens

€ 10

1988

Brochure over de geschiedenis van het O.L.Vrouwkerkje van Laak, n.a.v. de restauratie (1230-1988).

€ 5

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Laak in deelgemeente Houthalen. Historie en natuur langs de oevers van de Mangelbeek.

€ 5

2018

Tussen molen en schans. Verhalen en documenten over de omgeving Brelaer-Ten Haagdoorn.

Uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag van 9 september 2018.

€ 5

*

Boek over een eeuw gemeente Helchteren onder de toren van de Sint-Trudokerk.

€ 10

*

Beschrijving van de glasramen in de Sint-Martinuskerk van Houthalen-Centrum.

€ 5

2018

Een kleurrijke publicatie over de Grote Baan met zijn bewogen geschiedenis en met standpunten van onze politieke partijen omtrent de Noord-Zuid en de bijhorende protesten vanwege belangengroeperingen.

€ 20

2014

Met dit boek willen we die 88 oud-strijders uit onze gemeente een gezicht geven en hulde brengen.

Het vertrekpunt van onze zoektocht, die een jaar lang heeft geduurd, was een verslag van de toenmalige pastoor Segers waarin hij zijn bisschop in Luik moest berichten over de oorlogstoestanden in zijn parochie. Daarin vermeldt hij dat er 54 mannen gemobiliseerd waren en 13 weggevoerd. Enkel getallen dus, maar geen namen.

€ 20

2012

‘Kwalaak vanaf 1940’ is het tweede boek van Vic Lijnen over het Houthalense gehucht Kwalaak, dat een van de oudste woonkernen van Houthalen is. Het sluit aan bij het eerste deel ‘Kwalaak zoals het vroeger was’. Zo is Kwalaak het eerste gehucht van de gemeente waarvan de volledige geschiedenis te boek gesteld is.

In dit deel wordt de metamorfose beschreven die het gehucht heeft ondergaan vanaf 1940.

€ 15

2008

Het fotoboek "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50" werd geschreven door Laurent Brouwers (1923-2019) en bevat een schat aan unieke historische foto's, de meeste er van door hem zelf gemaakt.

Het eerste deel van het boek is een in memoriam aan de in 2000 overleden Frater Eugène.

Het tweede deel is een fotografische bloemlezing van het sociale leven in en rond de wijk Meulenberg in de jaren 50.

€ 10

*

Deze brochure geeft een overzicht van alle kapellen en kapelletjes van Houthalen-Helchteren.

Door Laurent Brouwers en Willy Bogaerts.

€ 5

*

In de reeks 'Wijk in de kijker': het gehucht Lillo in deelgemeente Houthalen. Een cultuurhistorische histoire d'eau.

€ 5

*

Brochure over de geschiedenis van 100 jaar blaasmuziek in Houthalen-Helchteren.

€ 5

*

Geschiedenis van het militaire kamp van Helchteren gelegen aan de Kazernelaan 125.

€ 10

2012-2019

Jaaroverzichten van de werking van heemkundige kring De Klonkviool van Houthalen, verkrijgbaar vanaf 2012.

€ 5

  • Facebook Social Icon

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool Houthalen-Helchteren vzw | Pastorijstraat 13 | 3530 Houthalen-Helchteren | Contact

Ondernemingsnummer 0432.326.327 | RPR Antwerpen, afd. Hasselt | © 2020 Heemkring Houthalen-Helchteren | Privacybeleid en disclaimer