• Facebook Social Icon

Geschied- en Heemkundige Kring "De Klonkviool" vzw | 3530 Houthalen-Helchteren | Contact: heemkring@houthalen-helchteren.be

Ondernemingsnummer 432.326.327 | © 2020 Heemkring Houthalen-Helchteren | Privacybeleid en disclaimer

  Publicaties die nog te koop zijn bij de heemkring

  Op de nieuwspagina's van het jaartal dat bij de publicaties staat vindt u meestal meer achtergrondinformatie over de voorgestelde boeken en brochures.

  Via de 'Nu bestellen'-knop wordt u doorgelinkt naar een invulformulier waarmee u publicaties kan bestellen of reserveren.

  2019

  Met dit boek zet de Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool samen met het gemeentebestuur en de Verbroedering van de Oud-strijders deze historische jaren in de schijnwerpers.

  Aan de hand van dagboeken, brieven, authentieke documenten en foto’s die ons door nabestaanden van onze oud-strijders aangereikt werden, zijn we er in geslaagd het beeld weer wat scherper te stellen van het verloop van WOII in Houthalen.

  € 20

  2018

  Een kleurrijke publicatie over de Grote Baan met zijn bewogen geschiedenis en met standpunten van onze politieke partijen omtrent de Noord-Zuid en de bijhorende protesten vanwege belangengroeperingen.

  € 20

  2017

  De stationsstraat, vroeger ook Zavelstraat genoemd, was tot zowat het midden van de vorige eeuw de belangrijkste straat van de gemeente. Daar lag het station, de post, daar stond een kapel, daar woonden de dokter, de smid (een echte dorpsfiguur), daar was de lagere school en het eerste nonnenklooster, daar waren de buurtwinkels en daar waren… de cafés, veel cafés, waar altijd wel iets te vieren was.

  € 20

  2016

  Dit boek brengt de geschiedenis van het motorcrossgebeuren in Houthalen en Zonhoven, met veel aandacht voor de plaatselijke piloten. Het zal vele sportliefhebbers met heimwee doen terugdenken aan de talrijke, spannende wedstrijden gekruid met veel spektakel en emoties.

  Het is een interessant naslagwerkje geworden verlucht met prachtige foto’s. Beschouw het als een eerbetoon aan de pioniers van de populaire, gemotoriseerde sport van een halve eeuw geleden.

  € 20

  2014

  Met dit boek willen we die 88 oud-strijders uit onze gemeente een gezicht geven en hulde brengen.

  Het vertrekpunt van onze zoektocht, die een jaar lang heeft geduurd, was een verslag van de toenmalige pastoor Segers waarin hij zijn bisschop in Luik moest berichten over de oorlogstoestanden in zijn parochie. Daarin vermeldt hij dat er 54 mannen gemobiliseerd waren en 13 weggevoerd. Enkel getallen dus, maar geen namen.

  € 20

  2013

  Dit boek van Martha Lambrechts is vooral een fotoboek geworden, bijna een familiealbum, dat tot leven gebracht wordt dankzij de vele leuke anekdotes die ze optekende in het kleine plaatsje waar zij geboren is en haar jeugdjaren heeft doorgebracht: het oude gehucht Tenrijt.

  Er waren natuurlijk dramatische momenten in het leven van die grote families, die nooit vergeten zullen worden. Maar het boek spitst zich vooral toe op het eenvoudige leven van alledag in een oud gehucht in de eerste helft van de 20 ste eeuw: de kleine geschiedenis in unieke foto's en verhalen van een oude en hechte gemeenschap.

  € 20

  2019

  Brochure over de molens en de molenaarsfamilies van Houthalen-Helchteren die in het verleden voor ons dagelijks brood zorgden.

  € 15

  2014

  Deze kerkhofgids is een onderdeel van het project Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen, een initiatief van heemkundige kring De Klonkviool.

  De publicatie kwam tot stand in samenwerking met de erfgoedcel MijnErfgoed, Limburg 1914-1948, de provincie Limburg, het gemeentebestuur en de V.O.V. van Houthalen-Helchteren.

  € 5

  2012

  ‘Kwalaak vanaf 1940’ is het tweede boek van Vic Lijnen over het Houthalense gehucht Kwalaak, dat een van de oudste woonkernen van Houthalen is. Het sluit aan bij het eerste deel ‘Kwalaak zoals het vroeger was’. Zo is Kwalaak het eerste gehucht van de gemeente waarvan de volledige geschiedenis te boek gesteld is.

  In dit deel wordt de metamorfose beschreven die het gehucht heeft ondergaan vanaf 1940.

  € 15

  2010

  Auteur Vic Lijnen schetst het ontstaan en de groei van het gehucht Kwalaak tot 1940.

  In den beginne was er in Kwalaak alleen maar heide, dan zijn er enkele boerderijen gekomen en heel centraal werd een kapel gebouwd, de Sint-Leonarduskapel, die echter in 1952 op een andere, nl de huidige plaats heropgebouwd werd.

  Het boek beschrijft de oude en de nieuwe kapel, het stratenplan, het huizenplan, de boerderijen, het boerenleven en de volksgebruiken in Kwalaak. Ook het Hennenkapelletje, het Natoschietveld, de Laambeekvallei (Kwalakerbroek), de zand-en leemontginning en enkele interessante anekdotes komen aan bod.

  € 15

  2012

  Dit boek brengt een overzicht van de algemene politieke en militaire situatie in de periode van de nadagen van de Belgische omwenteling en het Nederlandse antwoord hierop.

   

  Specifiek behandelt het boek de Slag bij Houthalen op 6 augustus 1831 en de inzet van Belgische eenheden vanaf het observatie- en opleidingskamp te Zonhoven

   

  In dit kader wordt uitvoerig ingegaan op de historiek en de specificiteit van het voormalige kamp te Zonhoven.

  € 20

  2016

  De familie Hontes in Houthalen, bij nader inzien een familie van betekenis voor onze gemeente.

   

  Haar volledige stamboom werd uitgetekend en dankzij uittreksels uit het goed bewaarde dagboekje van Eustache Hontes van ca 1830 en heel wat bijzondere familieweetjes is haar mysterieuze geschiedenis eindelijk blootgelegd.

  € 5

  2010

  Dit boek heeft niet de bedoeling droge geschiedenis weer te geven. Wel wilden we uit de overigens fel uitgedunde archieven die ons resten, een beeld distilleren dat er toe bijdraagt om te begrijpen hoe de inwoners van Houthalen tweehonderd jaar lang werden bestuurd, hoe zij leefden, wat hen ontbrak, hoe zij langzaam evolueerden van 1700 tot 1900.

  Auteur:

  Lode Franssens, ereburgemeester van Houthalen-Helchteren

  Met pentekeningen van Steven Wilsens

  € 35

  2008

  Het fotoboek "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50" werd geschreven door Laurent Brouwers (1923-2019) en bevat een schat aan unieke historische foto's, de meeste er van door hem zelf gemaakt.

  Het eerste deel van het boek is een in memoriam aan de in 2000 overleden Frater Eugène.

  Het tweede deel is een fotografische bloemlezing van het sociale leven in en rond de wijk Meulenberg in de jaren 50.

  € 12

  2006-2007

  In deze brochure beschrijft Laurent Brouwers (1923-2019) de installatie van een nieuw torenuurwerk en klok in het historische O.-L.-Vrouwkerkje van Laak.

   

  Laurent Brouwers was de bezielende kracht achter het hele project en tevens schenker van de klok.

  € 5