top of page

Nieuwsarchief 2013

Onthulling mijnwerkersmonument het schachtbokwiel

Op maandag 2 december 2013 om 13 uur werd het monument voor overleden mijnwerkers onthuld. Het was door de firma Timmers Cranes & Steelworks op dinsdag 26 november opgericht op het Beursplein, achter het Greenvillegebouw.

De zowat dertig genodigden, waaronder verscheidene leden van de Geschied- en heemkundige kring De Klonkviool, werden toegesproken door Jean De Schutter namens de mijnwerkers en de heemkring, door burgemeester Alain Yzermans en door Jef Timmers van het bedrijf Timmers Cranes & Steelworks.

Mijnwerkersmonument met schachtbokwiel
Logo van de Heemkring op het Mijnwerkersmonument

Jean, in vol mijnwerkersornaat, loofde het gemeentebestuur voor de realisatie van het monument, waarvoor hij al zoveel jaren had geijverd. Hij verstrekte eerst enkele technische bijzonderheden over het wiel en de functie van de schachtbokken. Vervolgens had hij woorden van lof voor de duizenden mijnwerkers die via dat wiel in de koolmijn afdaalden en bijgedragen hebben aan de welstand van de gemeente. Hij onderstreepte de sociale gelijkheid onder de mijnwerkers in de ondergrond en ook hun sterke kameraadschap. Tot slot drukte hij de wens uit dat de schachtbokken zouden beschermd worden tegen de tand des tijds en dat er een dossier zou geopend worden voor minister Bourgeois van Cultuur en Erfgoed Vlaanderen.

Inhuldiging Mijnwerkersmonument
Inhuldiging van het Mijnwerkersmonument
Inhuldiging van het Mijnwerkersmonument

Burgemeester Alain Yzermans had woorden van lof voor de heemkring die het initiatief voor het monument genomen had en voor de firma Timmers voor de realisatie van het kunstwerk. Hij wees ook op de vele mooie perspectieven die deze campus te bieden had. Het schachtbokwiel als monument is een eerbetoon aan alle overleden mijnwerkers en zal de herinnering aan het mijnverleden levendig houden.

Jef Timmers gaf enkele bijzonderheden over het ontstaan van het kunstwerk en deed een poging om het begrip kunst te omschrijven.

Of dit monument kunst is, zo besloot hij, moet ieder voor zich maar uitmaken.

In die tijd op Tenrijt, door Martha Lambrechts

Een nieuwe publicatie van de heemkring ‘De Klonkviool' werd voorgesteld op zaterdag 20 april 2013 in de oude pastorij van Houthalen, waar de heemkring na vele omzwervingen sinds een paar jaar een vaste stek heeft gevonden en nog lang hoopt te mogen blijven.

Om te verhinderen dat een waardevol maar mogelijk onvoldoende bekend deel van het Houthalense verleden voorgoed in de vergeethoek verzeilt, heeft Martha Lambrechts resoluut de handen uit de mouwen gestoken: zij is teruggekeerd naar haar eigen stukje Houthalen, naar het kleine plaatsje waar zij geboren is en haar jeugdjaren heeft doorgebracht: het oude gehucht Tenrijt.

 

Gewapend met een oude foto, met pen en papier, heeft zij daar haar reis in de tijd aangevat. Talrijke bezoekjes aan oude Tenrijtse families en een luisterend oor voor hun persoonlijke verhalen hebben het haar mogelijk gemaakt om al wat haar toevertrouwd werd in een boek vast te leggen, zodat dat stukje gemeenschappelijke erfgoed bewaard blijft.

Het boek is vooral een fotoboek geworden, bijna een familiealbum, dat tot leven gebracht wordt dankzij de vele leuke anekdotes. Er waren natuurlijk dramatische momenten in het leven van die grote families, die nooit vergeten zullen worden.

Maar het boek spitst zich vooral toe op het eenvoudige leven van alledag in een oud gehucht in de eerste helft van de 20 ste eeuw: de kleine geschiedenis in unieke foto's en verhalen van een oude en hechte gemeenschap.

Het luxueuze boek wordt te koop aangeboden bij de heemkring, in de oude pastorij gelegen in de Pastorijstraat 13 in Houthalen-centum tegen 15 euro.

Erfgoeddag Stop de Tijd!

Behalve de presentatie van het boek over Tenrijt heeft de heemkundige kring op zondag 21 april 2013 nog een initiatief genomen, dat kadert in het thema van de Erfgoeddag Stop de Tijd!

Sinds de installatie van de heemkring in de oude pastorij vaart zij een nieuwe koers. Niet enkel uit noodzaak – de ruimtes waarover zij kan beschikken zijn niet zo groot- maar ook om haar collecties beter te beheren, te klasseren en te vrijwaren van de meedogenloze tand des tijds. Het is een werk van lange adem maar gezien het thema van de Erfgoeddag heeft de heemkring beslist om haar werking nu reeds voor te stellen aan het grote publiek. Er zijn fotoalbums om te bekijken, er zijn de eigen publicaties om in te grasduinen, er zijn rekken vol archiefdozen om te ontdekken dankzij een digitaal ontsluitingssysteem en er is de speciale boekencollectie over de Kempense steenkoolontginning.

Deze opendeurdag was een succes en kon rekenen op een paar honderd belangstellenden. Wij hopen op deze manier de heemkring beter bekend te maken bij het grote publiek en verwachten dat mensen die nog materiaal zoals oude foto's liggen hebben ze aan ons zullen bezorgen om ze te laten digitaliseren.

bottom of page