top of page

Nieuwsarchief 2010 - 2009 - 2008

Stenen gedenkkruis op Ten Hout weggenomen voor restauratie
Stenen gedenkkruis op Ten Hout weggenomen voor restauratie

Op 24 november 2010 werd op de wijk Ten Hout het stenen gedenkkruis voor de Tiendaagse Veldtocht weggenomen door de werklieden van de Technische Dienst van de gemeente en ter restauratie overgebracht naar de gemeentelijke werkplaatsen.

Het kruis dat dateert uit 1831 werd in 1981 bij de heraanleg van de wegeninfrastructuur van de wijk Ten Hout opnieuw opgericht op de hoek van de Herebaan-Oost en de Mooksteeg. Later zal het kruis een definitieve plaats krijgen op het gemeentelijk kerkhof.

Over de geschiedkundige achtergrond van dit gedenkkruis zal de heemkring later een publicatie verzorgen.

"Kwalaak zoals het vroeger was", door Vic Lijnen

De bedoeling van het boek is een bijdrage te leveren tot de ontsluiting van het verleden van Houthalen, meer bepaald van het gehucht Kwalaak. Zo kan het een stimulans zijn voor sommigen om op zoek te gaan naar de eigen ‘roots’ die misschien wel in Kwalaak te vinden zijn. Vroeg of laat willen we trouwens allemaal weten waar we vandaan komen.

Boekvoorstelling "Kwalaak zoals het vroeger was" door Vic Lijnen

In het boek schetst de auteur Vic Lijnen het ontstaan en de groei van het gehucht Kwalaak tot 1940. Waarom juist tot 1940 wordt in het voorwoord verantwoord.

In den beginne was er in Kwalaak alleen maar heide, dan zijn er enkele boerderijen gekomen en heel centraal werd een kapel gebouwd, de Sint-Leonarduskapel, die echter in 1952 op een andere, nl de huidige plaats heropgebouwd werd.

Het boek beschrijft de oude en de nieuwe kapel, het stratenplan, het huizenplan, de boerderijen, het boerenleven en de volksgebruiken in Kwalaak. Ook het Hennenkapelletje, het Natoschietveld, de Laambeekvallei (Kwalakerbroek), de zand-en leemontginning en enkele interessante anekdotes komen aan bod.

De twintig hoofdstukken zijn verlucht met kaarten, documenten en talrijke foto’s. Het boek wordt afgesloten met een fotogalerij van oude foto’s van het Kwalaak van toen.

Het is niet alleen een interessant leesboek, maar ook een boeiend kijkboek, omdat er heel wat foto’s in staan die lang ergens in een schoendoos op een of andere zolder gelegen hebben. Het is tevens een naslagwerkje over het verleden van onze voorouders.

‘Kwalaak zoals het vroeger was’, uitgegeven door de plaatselijke heemkring met steun van Mijn Erfgoed, werd voorgesteld in de Bennewed (Kwalaak) op 18 september 2010. Het is te bekomen bij onze heemkring de Klonkviool. Kostprijs: 15 euro.

60.000ste bezoeker in museum "Ons Mijnverleden"
60.000ste
60.000ste bezoeker in museum "Ons Mijnverleden"
60.000ste bezoeker in museum "Ons Mijnverleden"

Op dinsdag 16 maart 2010 mochten de leden van de Heemkring van Houthalen-Helchteren de 60.000ste bezoeker begroeten in het mijnmuseum.

Een groep van vijftig gepensioneerden van de Suikerraffinaderij van Tienen kreeg die dag een rondleiding. Zij werden betrokken in een huldiging omdat één onder hen de 60.000ste bezoeker was. Conservator Jean De Schutter begroette dan ook op hartelijke wijze deze vrouwen en mannen die Houthalen-Helchteren en omgeving en speciaal het Museum hadden uitgekozen voor een dagtrip. In aanwezigheid van vele bestuursleden van de Heemkring werd de groep verwelkomd en werd aan hun voorzitter een oorkonde en een boekenpakket aangeboden door voorzitter Willy Box en Ereburgemeester Lode Franssens.

De voorzitter van de Suikermannen bedankte op zijn beurt voor de ontvangst en het geschenk, met een speciaal dankwoord aan de conservator voor de rondleiding en de fijne ontvangst. Namens het gemeentebestuur werd aan de bezoekers en aan de leden van de Heemkring een receptie aangeboden die eveneens werd bijgewoond door Burgemeester Ysermans en Schepenen Bellio en Ventura.

Voor de leden van de Heemkring en de bezoekers die in de namiddag nog een rondrit maakten doorheen Houthalen-Helchteren en een bezoek brachten aan de Turkse Moskee van Meulenberg en de Mijnkathedraal van Zwartberg werd het een mooie dag.

"Onder den oorlog", Helchteren in de periode 1940-1945

Dit boek werd geschreven door onze leden Willy Bogaerts en Emiel Vanvoorden, samen met Jean-Pierre Hermans. Het kon alleen samengesteld worden met de hulp van tientallen mensen die ons verhalen, foto's, brieven, krantenknipsels, enz. bezorgden. Wij danken hierbij nogmaals deze vele medewerkers. Alle 600 exemplaren van dit boek zijn reeds uitverkocht.

Publicatie "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50"
Fotoboek "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50"

In oktober 2008 verscheen het nieuwe fotoboek "Frater Eugène" en "Meulenberg in de jaren 50".

Het boek werd geschreven door Laurent Brouwers (1923-2019) en bevat een schat aan unieke historische foto's, de meeste er van door hem zelf gemaakt.

Het eerste deel van het boek is een in memoriam aan de in 2000 overleden Frater Eugène.

Het tweede deel is een fotografische bloemlezing van het sociale leven in en rond de wijk Meulenberg in de jaren 50.

Het boek is te koop voor 12 euro iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur op onze zetel in de voormalige pastorij van Houthalen-Centrum.

bottom of page