top of page

Nieuwsarchief 2006-2007

Tentoonstelling "Houthalen vroeger en nu" in woord en beeld


Op zaterdag 22, zondag 23, woensdag 26 en donderdag 27 december 2007 organiseerde de heemkring in het oude kerkje van Laak een tentoonstelling "Houthalen vroeger en nu" in woord en beeld.

Mijnmuseum verwelkomt zijn 50.000ste bezoeker

Op woensdag 4 april 2007 tijdens de vakantierondleiding van 14 uur mocht de conservator Jean De Schutter de 50.000ste bezoeker verwelkomen in museum "Ons Mijnverleden".

Deze eer viel te beurt aan de heer De Proost uit Ravels (provincie Antwerpen) die met zijn gezin op vakantie was in Hengelhoef.

Na de rondleiding werd de jubilaris begroet door de bestuursleden van de heemkring onder leiding van voorzitter Willy Box en in bijzijn van de andere bezoekers kreeg hij uit de handen van ereburgemeester Lode Franssens (die destijds bij de oprichting van het mijnmuseum zorgde voor de nodige financiële en materiële hulp vanwege de gemeente) het erediploma van 50.000 ste bezoeker alsook enkele boeken i.v.m.de Limburgse Mijnen.

 

 

Van de voorzitter kreeg hij een mooi medaillon met de beeltenis van de Kolenmijn van Houthalen.

 

De conservator dankte op zijn beurt alle aanwezigen voor de hulp en sympathie die hij steeds mag ontvangen en hoopte op verder succes wat betreft het groeiend aantal bezoekers (van 40.000 naar 50.000 op 3 jaar tijd). Hij nodigde dan ook elkeen uit voor een heildronk waarna burgemeester A. Yzermans zich aansloot bij de groep om op zijn beurt de gevierde bezoeker te feliciteren.

Afvaardiging van Rotary Houthalen-Midden Limburg uitgenodigd op de zetel van de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw.

Naar aanleiding van de uitstekende samenwerking van onze heemkundige kring met de Rotary Houthalen-Midden Limburg werden hun voorzitter en enkele bestuursleden die nauw betrokken waren bij het project rond het nieuwe uurwerk voor het oude kerkje van Laak uitgenodigd in onze lokalen in het voormalige mijngebouw van Houthalen. Bij een drankje en een hapje werd er aan de hand van foto's een toelichting gegeven over de uiteindelijke installatie van de klok in de kerktoren.

Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw

Namens de Rotary stelde Herman Bosman vervolgens voor om samen een multimediaproject uit te werken om het Mijnmuseum te promoten naar het grote publiek. Dit klonk natuurlijk als muziek in de oren van conservator Jean De Schutter die even later in de hem eigen super gemotiveerde stijl onze gasten een "korte" rondleiding gaf in "zijn" mijnmuseum. In de nabije toekomst zullen de leden van de Rotary ook een groepsbezoek brengen aan ons museum.

Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw
Rotary Houthalen-Midden Limburg op bezoek bij de Heemkundige Kring in het oude mijngebouw

Foto's © Johan Brouwers

Installatie van het nieuwe torenuurwerk van Laak voltooid door het ophangen van de klok in de toren

Op 30 januari 2007 was het eindelijk zo ver, de nieuwe klok werd in de toren gehangen. Voortaan hòren de Lakenaars en alle voorbijgangers ook nog hoe laat het is. De klok geeft tussen 8 uur 's morgens en 22 uur 's avonds om het half uur de juiste tijd aan. Op het middaguur klept ze een minuut lang het Angelus.

Het vergde wel enige acrobatie van de technicus van de firma Clock-O-Matic uit Holsbeek om de elektrische bedrading te installeren, maar die mensen hebben al voor hetere (lees hogere) vuren gestaan.

Nieuwe klok en nieuw torenuurwerk voor het oude kerkje van Laak
Nieuwe klok en nieuw torenuurwerk voor het oude kerkje van Laak
Nieuwe klok en nieuw torenuurwerk voor het oude kerkje van Laak
Nieuwe klok en nieuw torenuurwerk voor het oude kerkje van Laak
Nieuwe klok en nieuw torenuurwerk voor het oude kerkje van Laak

Foto's © Johan Brouwers

Met de installatie van de nieuwe klok wordt ook een hoofdstuk afgerond van de activiteiten van onze Heemkundige Kring. Nogmaals dank aan allen die hier aan meegewerkt hebben: de milde schenkers en de Rotaryclub Houthalen-Midden Limburgvoor hun financiële steun, het gemeentebestuur voor de logistieke ondersteuning en de nodige toelatingen, de voorzitter en de leden van de Heemkundige Kring voor hun inzet. Maar onze dank gaat zeker ook naar Laurent Brouwers, de bezielende kracht achter het hele project en tevens schenker van de klok.

Nieuwe klok voor het oude kerkje van Laak ingewijd door pastoor Bollen

Op 25 januari 2007 werd de nieuwe klok die het uur zal slaan voor het torenuurwerk van het O.-L.-Vrouwkerkje van Laak gewijd door pastoor Bollen. De wijding gebeurde tijdens een eenvoudige plechtigheid in aanwezigheid van onze bestuursleden Laurent Brouwers, schenker van de klok, en Willy Bogaerts. Ook Jef Driesen, archivaris van de gemeente Houthalen-Helchteren, was aanwezig. Door een technisch probleem zal de klok echter pas over enkele dagen zijn galm over Laak kunnen laten luiden. We houden u op de hoogte.

Nieuwe klok voor het oude kerkje van Laak ingewijd door pastoor Bollen
Nieuwe klok voor het oude kerkje van Laak ingewijd door pastoor Bollen
Nieuwe klok voor het oude kerkje van Laak ingewijd door pastoor Bollen
Plechtige inhuldiging van het nieuwe torenuurwerk van het kerkje van Laak op 24 december 2006

Het heeft wel bijna een jaar geduurd om alles in orde te krijgen en af te ronden maar uiteindelijk laat het torenuurwerk op het kerkje van Laak aan de omwonenden en aan de voorbijgangers weer zien hoe laat het is. Via milde schenkers, zowel particulieren als neringdoeners, en mede dank zij de materiële en financiële steun van Rotaryclub Houthalen-Midden Limburg zijn we er in geslaagd een nieuw torenuurwerkmechanisme en aangepaste wijzers te installeren. Dit nieuwe uurwerk werd plechtig ingehuldigd op zondag 24 december 2006. Alle milde schenkers en medewerkers werden uitgenodigd.

De heer Willy Box, voorzitter van de Houthalense Heemkundige Kring, heette de genodigden welkom en gaf een chronologisch overzicht hoe een knagend idee van een onvoltooide restauratie van het kerkje uiteindelijk afgerond werd met de installatie van het nieuwe uurwerk.

De wijzers draaien weer en dank zij het echtpaar L. Brouwers-Vandelook zal ook vanaf februari 2007 een klokje om het halfuur de juiste tijd en 's middags het Angelus aangeven. Het uurwerkmechanisme wordt electronisch gestuurd door de radioklok van Frankfurt en geeft dus zeer stipt het uur aan.

Foto's © Johan Brouwers

Het bestuur van de Heemkundige Kring bedankt nogmaals alle schenkers, de leden van de Rotaryclub en het gemeentebestuur voor de geldelijke en materiële steun en voor de aanmoedigingen tijdens de moeilijke momenten en hoopt dat alle inwoners van Houthalen-Helchteren het op prijs zullen stellen dat het mooiste monument van Houthalen terug tot leven werd geroepen.

Na grondige aanpassingswerken aan het voormalige mijngebouw opende het museum
"Ons Mijnverleden" 24 maart 2006 opnieuw zijn deuren voor het publiek

Minder dan een jaar na de herlocalisering van het mijnmuseum naar het voormalige hoofdgebouw van de mijn van Houthalen moest het museum opnieuw sluiten tijdens de uitgebreide aanpassingswerken die het gemeentebestuur liet uitvoeren om de gemeentelijke Vrijetijdswinkel "In&Uit" eveneens onder te brengen op de benedenverdieping van dit gebouw.

Maar het geduld werd beloond en voortaan is het mijnmuseum rechtstreeks toegankelijk via de nieuwe hoofdingang aan de voorkant van het voormalige mijngebouw. Het museum kreeg er het gezelschap van de nieuwe Vrijetijdswinkel "In&Uit" van de gemeente Houthalen-Helchteren, waar men terecht kan voor alle vragen en informatie over toerisme, cultuur, evenementen, jeugd en sport.

Groen licht voor de herstelling van het torenuurwerk van het oude kerkje van Laak

De heemkundige kring is in januari 2006 gestart met een fondsenwerving om de herstelling van het torenuurwerk van het oude kerkje van Laak te financieren.

Van verschillende zijden, vooral van particulieren, werd er reeds financiële hulp toegezegd zodat er een offerte kon aangevraagd worden voor het plaatsen van een elektronisch bestuurd uurwerk zoals dit in gebruik is op de St.-Martinustoren. Ondertussen gaf het gemeentebestuur ook zijn toestemming voor de herstelling zodat weldra de wijzers weldra zullen ronddraaien.

Bij de inhuldiging van het uurwerk zal een brochure worden uitgegeven met een korte historiek van het kerkje en waarin de namen van de milde schenkers zullen vermeld worden.

Het oude kerkje van Laak
Het uurwerk van het oude kerkje van Laak
Inspectie van het uurwerk van het oude kerkje van Laak
Mechanisme van het oorspronkelijke uurwerk van het oude kerkje van Laak
bottom of page