Nieuws 2021
Publicaties te koop

Op de pagina 'Publicaties te koop' kan u boeken en brochures bestellen die door de leden van de heemkring geschreven werden.

Erfgoeddag 24 en 25 april 2021
Erfgoeddag_2020_affiche.jpg

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Tijdens deze feesteditie wordt het geplande thema van vorig jaar 'De Nacht' hernomen.

 

Maar ook dit jaar kunnen we ons al eerder uitgewerkte programma rond het thema nacht niet brengen. Alleen de brochure 'En toen werd het licht' zal te koop aangeboden worden.

 

Al van oudsher heeft de mens naar middelen gezocht om de duisternis te verdringen en het licht te laten schijnen. Dat heeft geleid tot heel wat ontdekkingen zoals we in onze brochure 'En toen werd het licht' willen aantonen.


Speciale aandacht hierin gaat naar de mijnlamp. Zij zorgde ervoor dat de kolenhouwers de duisternis te lijf konden gaan. Diep in de grond was het immers altijd nacht. De mijnwerkers weten beter dan wie ook wat dat betekent. Misschien is het wel om die reden dat onze schachtbokken jaar in jaar uit vanaf valavond letterlijk in de schijnwerpers staan. Om de nachten van onze mijngemeente op te lichten als een iconische verwijzing naar ons mijnverleden?

Na het sluiten van de mijnen werden de mijnlampen decoratieve en vooral dure verzamelobjecten. Zo'n uitzonderlijke collectie mijnlampen wordt tijdens het erfgoedweekend in de pastorij voor het eerst tentoongesteld.

Onze brochure bevat ook gebruiken en verhalen ontsproten uit de angst voor de duisternis en het onbekende, verhalen over heksen en spoken en over geheimzinnige natuurfenomenen zoals dwaallichtjes.

Verkoop van de brochure 'En toen werd het licht'

Ons programma voor 2021 wordt dus beperkt tot het te koop aanbieden van de brochure 'En toen werd het licht'.

 

Locatie: tentje aan het vertrekpunt van de Tysmansroute, achter het NAC
 

  • Zaterdag 24 april van 13.30 tot 16.00 uur

  • Zondag 24 april van 13.30 tot 16.00 uur

Meer op www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/erfgoeddag en www.toppershh.be/erfgoeddag