Nieuws 2021
Publicaties te koop

Op de pagina 'Publicaties te koop' kan u boeken en brochures bestellen die door de leden van de heemkring geschreven werden.

Erfgoeddag 24 en 25 april 2021
Erfgoeddag_2020_affiche.jpg

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Tijdens deze feesteditie werd het geplande thema van vorig jaar 'De Nacht' hernomen.

 

Maar ook dit jaar konden we ons al eerder uitgewerkte programma rond het thema nacht niet brengen. Alleen de brochure 'En toen werd het licht' werd te koop aangeboden.

 

Al van oudsher heeft de mens naar middelen gezocht om de duisternis te verdringen en het licht te laten schijnen. Dat heeft geleid tot heel wat ontdekkingen zoals we in onze brochure 'En toen werd het licht' willen aantonen.


Speciale aandacht hierin gaat naar de mijnlamp. Zij zorgde ervoor dat de kolenhouwers de duisternis te lijf konden gaan. Diep in de grond was het immers altijd nacht. De mijnwerkers weten beter dan wie ook wat dat betekent. Misschien is het wel om die reden dat onze schachtbokken jaar in jaar uit vanaf valavond letterlijk in de schijnwerpers staan. Om de nachten van onze mijngemeente op te lichten als een iconische verwijzing naar ons mijnverleden?

Na het sluiten van de mijnen werden de mijnlampen decoratieve en vooral dure verzamelobjecten. Zo'n uitzonderlijke collectie mijnlampen wordt tijdens het erfgoedweekend in de pastorij voor het eerst tentoongesteld.

Onze brochure bevat ook gebruiken en verhalen ontsproten uit de angst voor de duisternis en het onbekende, verhalen over heksen en spoken en over geheimzinnige natuurfenomenen zoals dwaallichtjes.

Verkoop van de brochure 'En toen werd het licht'

Ons programma voor 2021 werd dus beperkt tot het te koop aanbieden van de brochure 'En toen werd het licht' in een tentje aan het vertrekpunt van de Tysmansroute, achter het NAC

Meer op www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/erfgoeddag en www.toppershh.be/erfgoeddag

De O.L.Vrouwkapel van de Zavel uitzonderlijk opengesteld op 6 juni
Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Zavel

In het verleden was de kapel een rustaltaar tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie die op de tweede zondag na Pinksteren van de Sint-Martinuskerk naar de kapel van Hoevereinde trok.

 

Met die traditie in het achterhoofd werd de kapel op zondag 6 juni opengesteld van 10 tot 18 uur. Er kwamen 41 bezoekers opdagen. Dank aan de initiatiefnemers Thomas Eerdekens en Ludo Maris, met medewerking van Fons Vangeneugden.

Het Mariabeeld werd ook tentoongesteld in de Sint-Martinuskerk naar aanleiding van een succesvolle Mariatentoonstelling van 9 tot 16 mei.

Kelchteren Kermis op 5 september

Op Kelchteren Kermis zal de Heemkring haar nog beschikbare publicaties te koop aanbieden.
Bekijk ook op onze pagina Publicaties

Voorstelling nieuwe publicaties op 30 en 31 oktober in het historische Kerkje van Laak
Oude kerkje van Laak-Houthalen

Op 30 en 31 oktober worden in het oude het kerkje van Laak onze nieuwste brochures voorgesteld.

 

De Heemkring werkt momenteel aan een brochure Het verdriet van Laak, over het religieuze erfgoed nl. het kerkhofje.

De tweede brochure waar aan wordt gewerkt gaat over de oudste bidprentjes (19de eeuw).

 

Deze brochures zullen voorgesteld worden samen met een tentoonstelling van foto’s ivm. met beide thema's.

Meer info hierover later op deze pagina.