Nieuws 2021
Publicaties te koop

Op de pagina 'Publicaties te koop' kan u boeken en brochures bestellen die door de leden van de heemkring geschreven werden.

Het verdriet van Laak

over wet en verzet, schoonheid en verval op het oude kerkhof

Historische kerkje van Laak

 

Zondag 31 oktober 2021, van 15 tot 18 u

Officiële openingszitting om 15 u

 

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren wil binnen afzienbare tijd werk maken van de opwaardering van de kerkhofsite en enkele van haar graven die een cultuurhistorische waarde hebben. Dankzij de inbreng van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) en het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) zal dit bijzondere project een artistieke inslag krijgen. Tijdens deze tweedaagse vernemen we meer over hun concrete aanpak.

Publicatie 'Het verdriet van Laak'

De heemkundige kring heeft deze gelegenheid te baat genomen om alle verzamelde historische en recente gegevens over het kerkhof samen te vatten in een fraaie bezoekersgids Het verdriet van Laak.

 

Straffe kerkhofverhalen komen eveneens aan bod, o.a. van een zekere Jacobus Frederix die in 1769 uit Kermt vertrok en in Laak de liefde van zijn leven vond.

Publicatie 'Tot in Gods eeuwige paradijs'

Tegelijk hebben we alle 19de-eeuwse bidprentjes van Houthalen en Helchteren uit onze verzameling gehaald en gebundeld in een tweede uitgave om ze ook tijdens dit weekend te kunnen voorstellen.

 

Voor een gepaste omkadering zorgen XL-foto’s van het kerkje en zijn kerkhof,  XL-bidprentjes uit de 19de eeuw, aangevuld met een recentere  collectie.

 

Ten slotte is er een niet te missen geleid bezoek aan het kleine kerkhof, om 16 uur.

Op maandag 1 november, van 15 tot 18 u, is de tentoonstelling in het kerkje vrij te bezichtigen en is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste uitgaven van de heemkundige kring. Het geleid bezoek aan het kerkhof start om 16u.

 

De nieuwe brochures kosten elk 5 euro.

Voor deze publicaties en de bijhorende tentoonstelling  kan de heemkring opnieuw beroep doen op de onmisbare steun van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed. 

Kelchteren Kermis op 5 september

Op Kelchteren Kermis zal de Heemkring haar nog beschikbare publicaties te koop aanbieden.
Bekijk ook op onze pagina Publicaties

De O.L.Vrouwkapel van de Zavel uitzonderlijk opengesteld op 6 juni
Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Zavel

In het verleden was de kapel een rustaltaar tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie die op de tweede zondag na Pinksteren van de Sint-Martinuskerk naar de kapel van Hoevereinde trok.

 

Met die traditie in het achterhoofd werd de kapel op zondag 6 juni opengesteld van 10 tot 18 uur. Er kwamen 41 bezoekers opdagen. Dank aan de initiatiefnemers Thomas Eerdekens en Ludo Maris, met medewerking van Fons Vangeneugden.

Het Mariabeeld werd ook tentoongesteld in de Sint-Martinuskerk naar aanleiding van een succesvolle Mariatentoonstelling van 9 tot 16 mei.

Erfgoeddag 24 en 25 april 2021
Erfgoeddag_2020_affiche.jpg

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Tijdens deze feesteditie werd het geplande thema van vorig jaar 'De Nacht' hernomen.

 

Maar ook dit jaar konden we ons al eerder uitgewerkte programma rond het thema nacht niet brengen. Alleen de brochure 'En toen werd het licht' werd te koop aangeboden.

 

Al van oudsher heeft de mens naar middelen gezocht om de duisternis te verdringen en het licht te laten schijnen. Dat heeft geleid tot heel wat ontdekkingen zoals we in onze brochure 'En toen werd het licht' willen aantonen.


Speciale aandacht hierin gaat naar de mijnlamp. Zij zorgde ervoor dat de kolenhouwers de duisternis te lijf konden gaan. Diep in de grond was het immers altijd nacht. De mijnwerkers weten beter dan wie ook wat dat betekent. Misschien is het wel om die reden dat onze schachtbokken jaar in jaar uit vanaf valavond letterlijk in de schijnwerpers staan. Om de nachten van onze mijngemeente op te lichten als een iconische verwijzing naar ons mijnverleden?

Na het sluiten van de mijnen werden de mijnlampen decoratieve en vooral dure verzamelobjecten. Zo'n uitzonderlijke collectie mijnlampen wordt tijdens het erfgoedweekend in de pastorij voor het eerst tentoongesteld.

Onze brochure bevat ook gebruiken en verhalen ontsproten uit de angst voor de duisternis en het onbekende, verhalen over heksen en spoken en over geheimzinnige natuurfenomenen zoals dwaallichtjes.

Verkoop van de brochure 'En toen werd het licht'

Ons programma voor 2021 werd dus beperkt tot het te koop aanbieden van de brochure 'En toen werd het licht' in een tentje aan het vertrekpunt van de Tysmansroute, achter het NAC

Meer op www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/erfgoeddag en www.toppershh.be/erfgoeddag