top of page

Bestuur

  • Voorzitter: Willy Box

  • Ondervoorziter: Fons Vangeneugden

  • Secretaris: Vic Lijnen - viclijnen@telenet.be

  • Penningmeester: Josse Kelchtermans

  • Leden: Cécile Barbay, Willy Bogaerts, Johan Brouwers, Maurice Broux, Joep Bullen, Erwin Coninx, Jean De Schutter, Zjeff Driesen, Thomas Eerdekens, Kevin Follong, Mathieu Franssen, Giel Hendriks, Martha Lambrechts, Stefan Lijnen, Luc Melotte, Georges Rutten, André Vanhamel.

Groepsfoto leden heemkring 'De Klonkviool'

Deze foto van onze leden werd gemaakt tijdens een gezellig samenzijn rond Kerstmis 2009. Vlnr. zittend: Laurent Brouwers (†), Willy Box, Lode Franssens (†), Maurice Broux, Giel Hendriks. Staande: Jean de Schutter, Cécile Barbay, Jef Driesen, Emile Vanvoorden, Luc Melotte, Vic Lijnen, Tom Huybrechts, Martha Lambrechts, Dirk Bohy, Mathieu Franssen.

bottom of page