top of page

Nieuwsarchief 2018

Voortaan kan u ons ook vinden op Facebook

  • Facebook Social Icon

Erfgoeddag zondag 22 april 2018

De Noord-Zuidkeuze in Houthalen-Helchteren (1971-2018)

In 2018 vond Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema ‘Kiezen’.

Onze heemkring focuste dit jaar op de Noord-Zuidkeuze in Houthalen-Helchteren. Deze problematiek houdt onze gemeente reeds in de ban sinds 1971.

Programma:
 

  • een overzichtstentoonstelling van alle voorgestelde tracés, geïllustreerd met oude en nieuwe sfeerbeelden

  • een kleurrijke publicatie over de Grote Baan met zijn bewogen geschiedenis en met standpunten van onze politieke partijen omtrent de Noord-Zuid en de bijhorende protesten vanwege belangengroeperingen

  • de gelegenheid om je eigen keuze te maken voor een definitieve oplossing of, waarom niet, nieuwe suggesties aan te reiken. Hoe origineler hoe liever!

© Johan Brouwers - Fotocollage Noord-Zuidproblematiek n.a.v. het Lachfestival van Houthalen-Helchteren 2005 en 2008
Boek De Noord-Zuidkeuze in Houthalen-Helchteren 1971-2018

Verslag van de Erfgoeddag

 

Voorstelling boek om 14 uur

 

Rond 13.30 uur dreigde een onweersbui de opening te verstoren, maar gelukkig was het ‘onweer’ ook weer vlug voorbij. Om 14 uur was het weer zo zonnig en heet (27°) dat we de stoelen voorde genodigden in de schaduw van de bomen moesten opstellen.
 

Heeft het weer meegespeeld en is de matige opkomst (50 personen) hierdoor te verklaren? Of zit het rijke aanbod aan evenementen in onze gemeente op deze 22 april er voor iets tussen?
 

Na de toespraak van Vic Lijnen, secretaris van de heemkring, drukte burgemeester Alain Yzermans in zijn toespraak zijn grote bewondering uit voor ons project en feliciteerde hij de heemkring uitvoerig. Hij was heel, heel blij met het boek dat hem werd aangeboden en nam er ook eentje mee voor de gouverneur, die een belangrijke rol moet spelen als hoofd van de Limburgse politici. Samen zullen ze een oplossing proberen te forceren.

 

Ook schepen van cultuur en erfgoed Hanne Kellens loofde de heemkring voor het schitterende project en verwees eveneens naar de tentoonstelling in het NAC over het leven en werk van Jozef Tysmans.

© Johan Brouwers 2018

Dan was het tijd voor een glaasje cava of frisdrank, aangeboden door de heemkring.

De tentoonstelling zowel binnen als buiten viel in de smaak van de bezoekers. Ook het ‘kiesmoment’ kreeg veel belangstelling. De meeste mensen hoorden nu voor het eerst wat ‘panacheren’ is.


De boekenverkoop tenslotte kwam maar aarzelend op gang, alhoewel ook enkele van onze vorige publicaties werden verkocht. Misschien waren sommige mensen van plan om op een latere zondag, als het wat rustiger was, een bezoek te brengen aan de tentoonstelling en zich een boek aan te schaffen.

Na de Erfgoeddag was de tentoonstelling nog te bezoeken tot 27 mei 2018 in de lokalen van de Heemkring. De bezoekers kregen er de gelegenheid om in een echt stemhokje hun eigen voorkeurstracé te kiezen.

 

De uitslag luidde als volgt:

  • Gaan akkoord met een omleiding: 47%

  • Gaan akkoord met traject Grote Baan: 69%

  • Gaan akkoord met beide opties: 22%

© Johan Brouwers 2018

Dit project is een initiatief van van heemkundige kring De Klonkviool i.s.m. Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur.

Logo's Erfgoeddag - Heemkring Houthalen-Helchteren - Mijn-Erfgoed
De Klonkviool krijgt een klonkviool
Vic Lijnen ontvangt de klonkviool uit handen van Jos Lievens

Foto: 9 januari 2018: de secretaris Vic Lijnen ontvangt de klonkviool uit handen van Jos Lievens, die ze zelf had gekregen van een neef van zijn vrouw.

 

Om de klonkviool gebruiksklaar te maken heeft Fons Vangeneugden contact opgenomen met Herman Vaelen, die ze hersteld heeft.

 

De klonkviool staat normaal in sol of la met de vijf melodiesnaren op de kwint gestemd en de begeleidingssnaren een akkoord van sol of fa groot.

Ik heb hem in fa proberen te stemmen maar hij ontstemt gemakkelijk, aldus Herman Vaelen.

Open monumentendag op zondag 9 september

Open monumentendag was reeds aan zijn 30e editie toe. In onze gemeente waren er op die dag twee activiteiten op twee verschillende locaties: Kelchterhoef en de schans / Genaderse molen.

Openmonumentendag_2018_affiche_300px.jpg

Calechtre toen en nu

De gemeente Houthalen-Helchteren wilde die dag het domein Kelchterhoef extra in de kijker zetten, met het accent op Hoeve Mieneke.

Om 11 uur was er de boekvoorstelling over het domein Kelchteren op de binnenkoer van Hoeve Jan. Met toespraken van de burgemeester Alain Yzermans, schepen Hanne Kellens en van Jaak, een kleinzoon van Mieneke Beertens, die herinneringen ophaalde over zijn jeugdjaren in de hoeve. Hij was de laatste bewoner en verliet de boerderij in 1952.

 

Na een kleine receptie ging het via een openluchttentoonstelling over “Calechtre toen en nu” naar Hoeve Mieneke.

 

Daar kregen de bezoekers meer uitleg over de restauratie van de hoeve en over oude bouwtechnieken. Aan de waterput konden ze luisteren naar het sprookje van Vrouw Holle, vertaald in het Hôtels en ingesproken door Vic Lijnen.

De restauratiewerken aan Hoeve Mieneke

Mieneke 2018
Mieneke_Ifobord_20190222_1000px.jpg
Bewoners Kelchterhoef Houthalen
Hoeve Mieneke Houthalen 2018 voor restauratie
Hoeve Mieneke Houthalen 2018 voor restauratie

2 foto's hierboven: toestand Hoeve Mieneke voor de restauratiewerken

Foto's hieronder: tijdens de retauratiewerken op 25 juni (1-2-3-4-5), 9 november (6-7) en 23 december 2018 (8-9)

Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 25 juni 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 25 juni 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 25 juni 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 25 juni 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 25 juni 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 9 november 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 9 november 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 23 december 2018
Hoeve Mieneke Houthalen-Helchteren 23 december 2018
Brelaerschans Houthalen-Helchteren
Lourdeskapel Meulenberg Houthalen-Helchteren Erfgoeddag 2018 © M-L Vangeel

Tussen molen en schans

‘Werkgroep ‘Mangel- en Laambeek’ en ‘heemkring De Klonkviool’ hebben De Brelaerschans, de Lourdeskapel en de Genaderse molen in de kijker gezet. Er waren rondleidingen voorzien om half elf, half twee en half drie, met vertrek aan de schans in de Schansbeemdenweg 50.

Aan de Brelaerschans gaf Miel Vanvoorden uitleg met beeldmateriaal en konden de bezoekers oude foto’s van Meulenberg in de jaren vijftig bewonderen. Er was ook een drankje en een hapje voorzien.

 

De bezoekers kregen na afloop een gratis brochure met alle info over het gebied tussen Ten Haagdoorn (’t Genadere) en de schans van Brelaer.

Vandaar ging het naar de Lourdeskapel, waar Jan Bak en een paar mijnwerkers-brancardiers de bezoekers informeerden over het ontstaan van de kapel in 1951 en de betekenis ervan voor de mijncité Meulenberg.

2 foto's © Marie-Louise Vangeel

Genaderse Molen oude postkaart

Aan de Genaderse molen deed Fons Vangeneugden de geschiedenis van deze oude watermolen uit de doeken.

Vandaar ging het onder leiding van gids Thomas Eerdekens richting aftakking van de Laambeek en terug via de tennisvelden.

Nooit meer oorlog - 11.11.2018

11 nov 2018 Bloemenhulde monument gesneuvelden
11 nov 2018 Bloemenhulde - paradekorps Demo
11 nov 2018 tentoonstelling 1914-1918
11 nov 2018 vlaggen oudstrijdersbond

De huldiging van de oud-strijders had dit jaar wel een heel speciaal karakter. Het was namelijk 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Groote Oorlog.

In Europa lag het zwaartepunt van de viering van deze 100e verjaardag in Parijs, waar een zeventigtal staatshoofden samenkwamen aan de L’Arc de Triomphe . In ons land was Ieper met zijn Lakenhal en Menenpoort het centrum van die viering.

In onze gemeente vonden dat weekend zowel in Houthalen als in Helchteren een herdenking en een bloemenhulde plaats aan het monument voor de gesneuvelden.

Op zaterdag was er in het NAC de opening van een mini-expo 1914-1918, waarvoor de heemkring materiaal ter beschikking had gesteld en op zondag had een herdenking met bloemenhulde plaats aan het monument gelegen voor het onlangs verdwenen gemeentehuis.

 

Het Paradekorps Demo zorgde er voor de muzikale omlijsting, met o.a. het Belgisch volkslied maar wel geen Last Post.

HOUTHALEN-HELCHTEREN 1914 -1918

 

Met deze mini-expo brengen we hulde aan onze helden van WO1.

                  

Het is exact een eeuw geleden dat er een eind kwam aan de waanzin de heel de wereld in de ban hield.

 

Aan de hand van een kleine selectie foto’s o.a. uit ‘Sporen van de Groote Oorlog’ en het fotoarchief van Miel Vanvoorden proberen we met deze tentoonstelling de aandacht vast te houden rond deze tragische gebeurtenis…

 

OPDAT WE NOOIT MEER VERGETEN

 

Dankzij het intensieve speurwerk van de heemkundige kring ‘De Klonkviool’ (Houthalen), Miel Vanvoorden (Helchteren) en Jean Van Eetveld, voorzitter van de Oud-Strijdersbond, kregen vele moedige mannen een gezicht en konden er toch waardevolle getuigenissen opgetekend worden.

 

*De Klonkviool bracht in 2014 het huldeboek ‘Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen’ uit. Een naslagwerk over oud-strijders en een geïllustreerd sfeerbeeld van het leven in ons dorp van toen.

 

*Het Davidsfonds drukte een heruitgave van het boek ‘Moeder had gelijk’ (aan de hand van een unieke en Persoonlijke getuigenis van frontsoldaat Louis Achten).

 

Te leen of te koop in onze bibliotheek

11nov2018_beeldje_De Palingbeek_Ieper.pn

Dit is een van de 600.000 beeldjes die symbool staan voor evenveel gesneuvelden tijdens WO I. Ze werden bijeengebracht in het Provinciedomein De Palingbeek in Ieper naar een idee van kunstenaar Koen Vanmechelen.

 

Vermits de beeldjes eind dit jaar weg moesten, mocht iedereen die er één (of meer) als souvenir wilde, er gratis gaan halen. De enige voorwaarde was dat ze niet gebruikt mochten worden voor commerciële doeleinden.

 

Koerier voor de heemkring was Fons Vangeneugden.

Dialectborden 2018
Dialectbord 2018
Dialectbord 2018
Dialectbord 2018

Ze zegden tegen mekaar... Amaai, dat is het één en het ander!

De Grote Baan, al lang op de lange baan!

Uitslag van de enquête:

25 % voor de omleiding

46 % voor het traject Grote Baan

22 % voor beide oplossingen

De bakker viel in het bakhuis met zijn gezicht in de appelmoes...

bottom of page